Udostępnij

Narzędzia aktywizujące w pracy online z młodzieżą - podsumowanie webinaru

Agnieszka Wąsik — trener biznesu, coach, lektor języków obcych, doktor nauk humanistycznych poprowadziła webinar dla doradców Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego 09.czerwca br. Było to kolene spotkanie z cyklu warsztatów dla doradców zawodowych, zrzeszonych w Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego. Udział w nim wzięło 26 osób. Zajęcia poświęcone były  praktycznemu  zastosowaniu narzędzi internetowych, przydatnych w pracy doradcy zawodowego m.in. padlet.com, mapowanie myśli, chmury wyrazowe, answergarden.ch, wordart.com, trello.com. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym webinarze. 

Galeria