Udostępnij

Konferencja CWRKDiZ w Pile"EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE DUALNE – DROGĄ DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAWODOWEJ”

Konferencja w Pile pod nazwą "EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE DUALNE – DROGĄ DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAWODOWEJ” w dniu 26 kwietnia 2018 roku zintegrowała środowiska instytucji samorządowych, biznesowych i edukacyjnych. Była to okazja do spotkania praktyków w dziedzinie kształcenia dualnego, a także osób otwartych na te działania. Mamy nadzieję, że ta konferencja rozpocznie wiele ciekawych inicjatyw oraz wspólnych przedsięwzięć, które wesprą środowisko północnego subregionu Wielkopolski na drodze do rozwoju przedsiębiorczości zawodowej. Dziękujemy uczestnikom oraz prelegentom za wspólny czas. 

Panele tematyczne konferencji:

Panel I: WIELKOPOLSKA – INICJATOREM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAWODOWEJ
W tym między innymi: Rola CWRKDiZ w kształceniu dualnym i zawodowym w subregionie pilskim
Panel II: KSZTAŁCENIE DUALNE I ZAWODOWE W TEORII I PRAWIE
W tym między innymi: Kształcenie dualne w świetle przepisów prawa oświatowego; Rzemieślniczy model kształcenia dualnego; Podstawy teoretyczne kształcenia w systemie dualnym; Rynek pracy – zawody deficytowe w subregionie pilskim i oczekiwane
w innowacyjnej gospodarce
Panel III: JEDNOSTKI WSPIERAJĄCE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – DOBRE WZORCE
W tym między innymi: Udział samorządu terytorialnego w procesie kształcenia zawodowców;
Rola instytucji otoczenia biznesu w procesie kształcenia zawodowców
Panel IV: NAUKA W SZKOLE, WARSZTAT W FIRMIE – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI
W tym między innymi: Firma partnerem kształcenia dualnego; Szkoła uczestnikiem kształcenia dualnego zawodowców – przykłady dobrych praktyk

Poniżej szczegóły konferencji:

Zaproszenie i program_konferencja_CWRKDiZ-Pila