Rzemieślnik-kunszt, tradycja, powołanie

Regulamin konkursu ogłoszonego z okazji 75-lecia  Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie

Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Złotowa

Cech Rzemiosł Różnych w Złotowie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Cele konkursu:

 • zapoznanie uczniów złotowskich szkół z zanikającymi a jakże potrzebnymi na rynku pracy zawodami rzemieślniczymi,
 • zaprezentowanie młodym mieszkańcom skutków deficytów zawodów rzemieślniczych,
 • zainspirowanie młodzieży do myślenia o swoich umiejętnościach, zainteresowaniach, cechach osobowościowych oraz o możliwościach ich wykorzystania dla budowania przyszłości zawodowej i własnej działalności gospodarczej w Złotowie,
 • wsparcie uczniów w wyborze ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Oczekiwane efekty:

 • większa świadomość wśród uczniów dotycząca konieczności racjonalnego planowania przyszłości zawodowej zgodnie z potrzebami na rynku pracy,
 • promocja marki miasta Złotowa,
 • przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • umiejętności wykorzystania potencjału Złotowa, jako miejsca własnego biznesu i działalności,
 • szerszy dostęp do informacji edukacyjno-zawodowej wśród uczniów i ich rodziców.

 

Uczestnicy konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie.

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Wojciecha w Złotowie.

Przebieg konkursu:

 1. W konkursie uczestniczą 3-osobowe zespoły, których zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zawodu niespotykanego na rynku pracy, jego walorach, przyczynach wygaśnięcia oraz możliwość reaktywacji z uwzględnieniem realnych metod i narzędzi.
 2. Do prezentacji można dołączyć materiał towarzyszący np. opis/broszurkę reklamującą wybrany zawód/wyjaśnienie o maksymalnej objętości 1 strony A4.
 3. Każdą szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów.
 4. Prace konkursowe (prezentacje multimedialne i materiały towarzyszące) w zamkniętych kopertach z dopiskiem konkurs „Rzemieślnik- kunszt, tradycja, powołanie” uczestnicy składają w sekretariacie swojej szkoły. Szkoły dostarczają zebrane prace do sekretariatu UM al. Piasta 1, 77-400 Złotów.
 5. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. Decyzje komisji są ostateczne.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia Złotych Herbów Złotowa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji nagrodzonych prac.

Terminy:

Do 10.02.2020 r. – dostarczenie do sekretariatów szkół prac konkursowych w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: konkurs „Rzemieślnik-kunszt, tradycja, powołanie”,

Do 14.02.2020 r.- dostarczenie przez każdą ze szkół zebranych prac konkursowych do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Złotowie,

17-20.02.2020 r. – prace komisji konkursowej,

28.02.2020 r. – wręczenie nagród podczas Gali Złotych Herbów 2020.

Konkurs Rzemieślnik-kunszt,tradycja,powołanie

plakat_konkurs_kunszt tradycja

Użytkowanie tej strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu usprawnienia działania witryny oraz tworzenia usług i ofert dostosowanych do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności więcej informacji...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close