Udostępnij

System Informacji Zawodowej dla szkół

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych


Zachęcamy do odwiedzenia strony Celujwzawody.pl oraz proponujemy Państwu dołączyć do grona szkół, które oferują młodzieży kształcenie zawodowe i dualne.

System Informacji Zawodowej (SIZ) to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.

Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej lub technikum oraz odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach w jednym miejscu. Szkołom umożliwiamy przedstawienie swojej oferty uczniom oraz pracodawcom, zaś firmom poszukującym przyszłych fachowców nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.
Zależy nam na obecności wszystkich szkół z terenu Wielkopolski, aby przedstawić pełną ofertę edukacyjną odbiorcom strony, w szczególności uczniom i rodzicom.
Aby dołączyć do grona niniejszych szkół należy uzupełnić formularz i odesłać jego podpisany skan na adres email: marta.frajer@cwrkdiz.pila.pl w celu umieszczenia danych na platformie SIZ.
Rejestracja oraz obecność w Systemie Informacji Zawodowej są całkowicie bezpłatne.
Ponadto informujemy, iż strona jest szeroko promowana wśród młodzieży stojącej przed wyborem szkoły ponadpodstawowej i ich rodziców poprzez rozmowy oraz przekazywanie ulotek zachęcających do korzystania z platformy. Informacje przekazujemy między innymi podczas: Targów Edukacyjnych w Poznaniu, Targów Pracy i Kariery w Inwest Parku w Pile, Prezentacji Edukacyjnych, Giełd Szkół Ponadpodstawowych, Dnia Technika, Powiatowych Targów Edukacyjnych na terenie pięciu powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego oraz w szkołach podstawowych na zajęciach pt.: „Kończę szkołę i co dalej?” oraz „Wchodzę na rynek pracy” prowadzonych przez naszych doradców zawodowych.
Mamy nadzieję, że strona Celujwzawody.pl pomoże wielu młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej.
 
  • Załączniki do pobrania: