Doradztwo

Moduły tematyczne doradztwa zawodowego w LearningApps

Zapraszamy do korzystania. Prezentujemy opracowane przez doradcę zawodowego CWRKDiZ w Pile multimedialne narzędzia w formie małych interaktywnych modułów edukacyjnych w zakresie doradztwa zawodowego on-line w aplikacji LearningApps.org. Przyjmują one formę quizów, krzyżówek, rozsypanek, dopasowań.  Adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem tego narzędzia jest  poznani...

Czytaj więcej