Udostępnij

Kwalifikacje rynkowe - korzyści dla pracodawców i pracowników - relacja

Zorganizowane przez nasze Centrum i przy współudziale IGPW w Pile spotkanie robocze pt. „Kwalifikacje rynkowe - korzyści dla pracodawców i pracowników odbyło się 18.06.2020 w wirtualnej sali. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych Sławomir Szymczak i Jan Kosmowski.
W spotkaniu głównie uczestniczyli przedsiębiorcy subregionu pilskiego. Wzięło w nim udział 22 osoby. W części aktywizującej spotkania zapytano poprzez padlet: jakich kompetencji i kwalifikacji brakuje pracownikom i kandydatom do pracy w branżach, które firmy i instytucje reprezentowały? Omówione zostały przykładowe kwalifikacje rynkowe i sposób ich wdrożenia.
 
Możliwości i zasady certyfikowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Galeria