Udostępnij

Spotkania CRR w Chodzieży i CWRKDiZ w Pile z młodzieżą

Ważne, aby młodzież przed wyborem swojej dalszej drogi edukacji znała możliwość, jaką daje nauka w dualnym systemie, którą realizować można przy współpracy z rzemiosłem.
Cykl takich informacyjnych spotkań rozpoczęła wizyta 17.02.2020 r. w Szkole Podstawowej w Lipiej Górze przedstawicieli Cechu Rzemiosł Różnych z Chodzieży oraz doradcy zawodowego naszego Centrum.

 i like rzemioslo_small

Kolejne spotkanie miało miejsce 21.02.2020 w Szkole Podstawowej nr 1 w Chodzieży. 


Szkoła Podstawowa w Ujściu - 04.03.2020 


Szkoła Podstawowa w Ratajach "Dobra Szkoła" - 05.03.2020 

 
Szkoła Podstawowa w Margoninie  - 09.03.2020 

[caption id="attachment_3237" align="aligncenter" width="300"]margonin_SP_09032020 margonin_SP_09032020[/caption]

Galeria