Udostępnij

Doradztwo w SP w Wysokiej 18.02.2020 r.

18.02.2020 r. przeprowadziliśmy doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w miejscowości Wysoka. Trzy klasy 8-e uczestniczyły w zajęciach, które przybliżały młodzieży ścieżkę edukacyjną po szkole podstawowej oraz możliwość nauki w dualnym systemie, która daje konkretny zawód. Rozmawiano o ofercie szkół powiatu pilskiego oraz o wątpliwościach jakie pojawiają się w związku z wyborem szkoły.  

Galeria