Udostępnij

Podsumowanie Nocy Zawodowców 2018

PODSUMOWANIE NOCY ZAWODOWCÓW 2018W CHODZIEŻY


W dniu 5 października 2018 r. (piątek) w godzinach od 18.00 do 22.00 miało miejsce, istotne nie tylko dla Powiatu Chodzieskiego, ale także całego subregionu pilskiego oraz województwa wielkopolskiego, wydarzenie, jakim jest NOC ZAWODOWCÓW, w tym roku organizowana w Chodzieży. Inicjatorem Nocy Zawodowców było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
To przedsięwzięcie, promujące kształcenie zawodowe i dualne, pozwoliło w interesujący sposób zaprezentować uczniom, kończącym w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja, wybrane zawody, kierunki kształcenia oraz efekty tego kształcenia. Powiększyło także wiedzę uczniów z zakresu doradztwa zawodowego i budowania swojej kariery edukacyjno - zawodowej.
To prozawodowe wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie z Partnerami: Starostwem Powiatowym w Chodzieży, Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – gospodarzem wydarzenia, Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży, Zespołem Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Cechem Rzemiosł Różnych w Chodzieży. Ich entuzjazm, zaangażowanie osobiste, poświęcony czas, ale także wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wszelkie działania promocyjne przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.
Uczestnikami Nocy Zawodowców 2018 w Chodzieży była młodzież powiatów chodzieskiego, pilskiego, ale także rodzice, którzy licznie przybyli do obiektów Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży, aby zapoznać się z ofertą kształcenia zawodowego, zobaczyć sale dydaktyczne, sposób prowadzenia zajęć, poczuć atmosferę szkolną, porozmawiać z nauczycielami przedmiotów zawodowych i uczniami szkół zawodowych.
Swoją ofertę kształcenia zawodowego przedstawił również w postaci warsztatów Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży przybliżył uczestnikom wydarzenia formę kształcenia dualnego prowadzoną z powodzeniem od lat przez polskich rzemieślników, w tym także w Chodzieży. Warsztaty z doradztwa zawodowego oraz planowania kariery przygotowało CWRKDiZ w Pile.
Łącznie odbyło się 38 warsztatów zawodowych w świetnie wyposażonych salach dydaktycznych, a ich uczestnikami było około 400 uczniów.
W trakcie wydarzenia miało miejsce także rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez CWRKDiZ w Pile z atrakcyjnymi nagrodami pt. „Zawód moich marzeń” oraz profesjonalny i inspirujący pokaz kulinarny Gościa Specjalnego Pawła Salamona – Kulinarnego Mistrza Polski 2016.

Serdeczne powiękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację Nocy Zawodowców w Chodzieży !!

[gallery link="file" ids="872,871,873,874,875,876,877"]