Udostępnij

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych / SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 05.11.2018 miała miejsce inauguracja Sieci Doradców Zawodowych, do której przystąpiło 28 doradców zawodowych, reprezentujących szkoły podstawowe całego subregionu pilskiego, a także przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pile.
Doradcy Zawodowi zapoznali się z ofertą i dotychczasowymi działaniami Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile , a także celami Sieci takimi jak wymiana informacji dotyczących doradztwa zawodowego, wymiana dobrych praktyk i informacji poprzez aktywny panel on-line, organizacja warsztatów, szkoleń, kursów dla doradców zawodowych.
Wszyscy uczestnicy mieli przyjemność uczestniczyć w warsztacie Pani Agnieszka Ciereszko – redaktor naczelnej kwartalnika Kwartalnik Doradca Kariery , trenera i doradcy zawodowego. Pani Agnieszka prezentowała metody i narzędzia pracy z młodzieżą, które pozwolą osiągnąć jak najlepsze rezultaty w doradztwie skoncentrowanym na uczniu oraz osobistym i profesjonalnym sposobie motywowania uczniów do jak najlepszego wykorzystania ich wykształcenia. Doradcy mogli przetestować na sobie narzędzia i techniki warsztatowe wychodząc ze spotkania z bagażem nowych, ciekawych doświadczeń i informacji. Warsztat zapoczątkował cykl szkoleń i seminariów, które wzbogacą warsztat doradców zawodowych z subregionu pilskiego.
Idea powstania Sieci Doradców Zawodowych zrealizowana została w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych - European Vocational Skills Week 2018 , którego celem jest wzmacnianie znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego jako kluczowego w idei uczenia się przez całe życie, zapewniając młodym ludziom wstępne kwalifikacje, których potrzebują do płynnego przejścia na rynek pracy. Kształcenie i szkolenie zawodowe odpowiada na potrzeby gospodarki, ale także rozwija umiejętności ludzi w zakresie rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa.
Bardzo cieszy nas tak duże zainteresowanie. Zapraszamy do kontaktu wszystkich doradców zawodowych, którzy chcieliby przystąpić do Sieci.