Udostępnij

Warsztat on-line „Mały przedsiębiorca”

grafika mini WARSZTATY maly przedsiebiorca
Scenariusz warsztatu on-line „Mały przedsiębiorca”

Odbiorcy: dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnie), nauczyciele przedszkolni.
Organizator: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Forma warsztatu: on-line na platformie ClickMeeting CWRKDiZ w Pile, bezpłatnie. Warsztat składa się z dwóch części:
• I część to wideo warsztaty pt. „Zawodowe brzdące - Pierwsze kroki w świecie finansów”
• II część to quiz - zabawa pt. „Sprawdź się mały przedsiębiorco”.

W zależności od dostępności czasowej przedszkola, warsztat może być:
• jednodniowy (I i II część, między częściami przerwa ok. 15 min.) – Organizator warsztatu tworzy jeden link do pokoju wirtualnego, w którym będą odbywać się zajęcia i przesyła go na adres e-mail przedszkola.
• dwudniowy z podziałem na części (pierwszego dnia -I część, a drugiego-II część) - Organizator warsztatu tworzy dwa linki do pokoi wirtualnych, w których będą odbywać się zajęcia w konkretnych dniach i przesyła je na adres e-mail przedszkola.
Dany link będzie aktywny 5 minut przed planowanym rozpoczęciem warsztatu on-line.
Czas: każda część warsztatu trwa ok. 20 – 25 min.
Pomoce: komputer z dostępem do Internetu, projektor, ekran/ miejsce na ekranizację, głośniki.

Cele:
• promowanie edukacji ekonomiczno-finansowej wśród dzieci,
• wzbudzanie postawy przedsiębiorczej,
• przedstawienie zagadnień w aspekcie zawodów i pracy,
• kształtowanie nawyku rozsądnego gospodarowania finansami.

Przebieg warsztatu:
Doradca zawodowy CWRKDiZ w Pile prowadzący warsztat, wprowadza uczestników w zagadnienia pracy, oszczędzania oraz zawodów związanymi na co dzień z pieniędzmi. Przedstawia mechanizmy ekonomiczne rządzące światem, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu.
I część - uczestnicy obserwują przygotowaną pogawędkę na temat zagadnień ekonomii i oszczędzania, zaprezentowaną w formie mini teatrzyku, połączoną z animacją kreskówki. Prowadzący metodą udostępnienia ekranu prezentuje warsztat. Podczas emisji wyłącza kamerkę. Zaleca się, aby uczestnicy tylko podczas transmisji zajęć wyłączyli mikrofon i kamerkę. Na zakończenie prowadzący streszcza zaprezentowane zagadnienia, zapowiadając jednocześnie II część.
II część - Quiz jednokrotnego wyboru sporządzony przez doradcę zawodowego w aplikacji LearningApps.org, jest formą zabawy. Treścią nawiązuje do I części warsztatu. Doradca zawodowy prowadzący quiz, metodą udostępnienia ekranu prezentuje grę. Wyłącza kamerkę. Zaleca się, aby uczestnicy tylko podczas emisji quizu włączyli mikrofon i wyłączyli kamerkę. Prowadzący na bieżąco monitoruje udzielane odpowiedzi przez uczestników.
Na zakończenie - burza mózgów: Co by było, gdyby na świecie nie było pieniędzy?
Wybierz plik, który chcesz pobrać: