Udostępnij

"ZAWODOWE CZWARTKI" ruszyły

[gallery size="medium" ids="1017,1018,1019,1020,1021,1022,1016,1014,1011,1012,1023,1024"]

„ZAWODOWE CZWARTKI” ruszyły.


Zainicjowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile warsztaty mają zaciekawić przedszkolaki tematyką i pojęciem zawodu oraz sukcesywnie wprowadzają dzieci w ten świat dając im możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielem wybranego zawodu. Tego typu wydarzenie rozwija dziecięcą wyobraźnię, kreatywność oraz  funkcje poznawcze.  Cykl trwa od października 2018 do czerwca 2019
i obejmuje cały subregion pilski – pięć powiatów. To wspólne przedsięwzięcie odbywa się przy niezastąpionym współudziale Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile oraz jej filii w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu oraz w Złotowie.


PREORIENTACJA ZAWODOWA W PRZEDSZKOLACH

Zainicjowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile warsztaty „Zawodowe Czwartki” mają zaciekawić dzieci z przedszkoli tematyką i pojęciem zawodu oraz sukcesywnie wprowadzać je w ten świat. Umożliwia im to bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem wybranego zawodu. Tego typu wydarzenie rozwija dziecięcą wyobraźnię, kreatywność oraz  funkcje poznawcze.  Cykl trwa od października 2018 do czerwca 2019 i obejmuje cały subregion pilski – pięć powiatów. To przedsięwzięcie odbywa się przy współudziale Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile oraz jej filii w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu oraz w Złotowie.  Zajęcia odbywają się w bibliotekach lub przedszkolach, a na spotkania zapraszani są reprezentanci wybranych zawodów. Przede wszystkim są to przedstawiciele profesji deficytowych regionu.

Pierwsze spotkanie z „zawodowcem” odbyło się 18.10.2018 w Piekarni Rogalik w Pile, którą odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego  nr 19 w Pile. Dzieci miały sposobność zobaczyć jak pracują piekarze i jak przygotowywane są wyroby piekarnicze. Po wycieczce do piekarni w przedszkolu przeprowadzone zostały przez pracownika Centrum we współpracy z bibliotekarzem Biblioteki Pedagogicznej zajęcia zawodoznawcze poprzez: czytanie książki pt.: „Zawody – czyli kim możesz zostać”, zagadki w aplikacji Learning Apps oraz malowanie rysunków, których tematem przewodnim była piekarnia.

12.12.2018 podobne spotkanie - ostatnie już w tym roku z cyklu „Zawodowe Czwartki” -  w zaprzyjaźnionej Piekarni Rogalik miały dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Pile.

Kolejny zawód, z którym zapoznawaliśmy dzieci to Fryzjer. Spotkanie odbyło się  19.11.2018 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Chodzieży. Panie fryzjerki pokazały i opowiedziały przedszkolakom z integracyjnej grupy Przedszkola Wesoły Smyk jak wygląda praca w zakładzie fryzjerskim. Oczywiście nie zabrakło też zabawy powiązanej z zawodem, prezentacji prac plastycznych oraz fryzjerskich niespodzianek dla dzieci.

22.11.2018 ponowne spotkanie w Pile było w Przedszkolach Publicznych nr 5 i 17, ale tym razem dzieci miały więcej pracy. Poznając zawód Introligator, pod okiem czujnej pani Małgosi - introligator z firmy Introgal Piła,  samodzielnie wykonywały okładkę do przyszłej  książki.

Przedszkola są bardzo otwarte na tego typu działania i chętnie włączają się w akcję warsztatów „Zawodowe Czwartki”. Podczas każdego spotkania odczytywane są fragmenty książki „ Zawody – czyli kim możesz zostać”, a także przekazywane są dzieciom kolorowanki zawodowe. Oba wydawnictwa objęte są patronatem Marzeny Wodzińskiej – Członka Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz zawierają jej osobistą dedykację. Spotkaniom towarzyszy przekazanie dla Publicznych  Bibliotek Pedagogicznych subregionu 100 – u egzemplarzy książek „Zawody – czyli kim możesz zostać” z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.

Na kolejny rok mamy zaplanowanych kolejnych 18 wyjść i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.  Odbędą się one w 5 – u bibliotekach Piły i subregionu pilskiego przy udziale 15 – u przedszkoli. Kolejne profesje jakie dzieci wkrótce poznają to m.in. krawiec, stolarz, pielęgniarka czy kelner.