Udostępnij

Barometr zawodów 2021

barometr strona tytulowa opracowania1
Barometr zawodów jest badaniem ogólnopolskim, realizowanym przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia i instytucjami zajmującymi się popularyzacją szkolnictwa zawodowego i kształcenia dualnego oraz doradztwem zawodowym na lokalnych rynkach pracy. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile również uczestniczyło w V edycji badania w powiecie pilskim.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w powiatach. Prezentuje zapotrzebowanie na pracowników, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę.


Zawody deficytowe to te, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody nadwyżkowe to te, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz dużą ilość kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców