Udostępnij

Spotkania z rodzicami uczniów szkół podst. z CWRKDiZ w Pile i CRR

spotkanie z rodzicami przy udziale cechu
Nasze Centrum zainicjowało wspólnie ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie p. Karolem Pufalem, spotkania dla rodziców uczniów kl. 8 szkół podstawowych.
10 lutego odbyło się pierwsze tego typu spotkanie w formie on-line. Udział wzięła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipce. Kolejne 11 i 12 lutego, a następne terminy ustalane są na bieżąco, m.in. była to szkoła w Brzeźnicy i Świętej.
Celem spotkań jest wyjaśnienie roli oraz promocja kształcenia zawodowego, rzemieślniczej nauki zawodu oraz poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej.  Wyjaśniane są zasady współpracy ucznia z Cechem Rzemiosł Różnych oraz atuty wybory rzemieślniczej  drogi zawodowej.
Doradca zawodowy CWRKDiZ w Pile w swojej prezentacji podkreśla wagę roli rodzica jako ważnej osoby podczas dokonywania wyborów zawodowych, kształtowania przyszłości i kariery dziecka. Prezentowane są  też narzędzia z jakich młodzież i rodzice mogą skorzystać na stronie i w mediach społecznościowych Centrum. Formuła jest otwarta, a rodzice mają możliwość zadawania pytań.
 

Galeria