Udostępnij

Spotkania z uczniami klas VII i VIII / on-line

Z nowym semestrem ruszyły cykle warsztatów i spotkań z uczniami szkół podstawowych w 5 powiatach subregionu pilskiego.  Zespół doradców zawodowych z naszego Centrum regularnie odwiedza wirtualnie kolejne szkoły i klasy. Wśród tych inicjatyw proponujemy:
- Spotkania uczniów klas VII i VIII z przedstawicielem Cechu
- Warsztaty "Rozpoznaję własne zasoby" dla uczniów kl. VII i VIII
- Warsztaty "Zastanów się, zanim zdecydujesz"

 
 
 Spotkania uczniów klas VII i VIII z przedstawicielem Cechu. Celem spotkań jest wyjaśnienie roli oraz promocja kształcenia zawodowego, rzemieślniczej nauki zawodu oraz poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej.  Wyjaśniane są zasady współpracy ucznia z Cechem Rzemiosł Różnych oraz atuty wybory rzemieślniczej  drogi zawodowej.

Warsztaty 'Rozpoznaję własne zasoby dla uczniów kl. VII i VIII". Celem spotkania jest wsparcie uczniów w procesie świadomego podejmowania decyzji w aspekcie wyboru zawodu i szkoły.
 
„Zastanów się, zanim zdecydujesz”. Celem zajęć jest ukazanie możliwości kształcenia technicznego i branżowego w regionie,  kształtowanie jego pozytywnego wizerunku.