Udostępnij

PONIEDZIAŁKI Z DORADZTWEM ZAWODOWYM

PONIEDZIALKOWE DORADZTWO Z MARIUSZEM
 
PONIEDZIAŁKI Z DORADZTWEM ZAWODOWYM
 
 • planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej
 • to co ważne przy wyborze zawodu, szkoły
 • zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 • inne kwestie związane z doradztwem edukacyjno – zawodowym
 
 • Forma: indywidualne doradztwo / konsultacje stacjonarnie  w siedzibie Centrum lub z wykorzystaniem platform komunikacji
 • do wyboru np. WhatsApp, Click Meeting, telefon, Skype
 
 • Odbiorcy:
  uczniowie klas VIII (i ich rodzice, opiekunowie)
  uczniowie szkół ponadpodstawowych subregionu pilskiego
   
 • Prowadzący:
  Mariusz Wiszowaty  – doradca zawodowy CWRKDiZ w Pile
   
 • Czas: godzina zegarowa – 60 minut
   
 • Dyżur doradcy trwa od godz. 7:30 do godz. 17:00 w poniedziałek,
w pozostałe dni wtorek-piątek 7:30-15:30
 
UMÓW SIĘ!  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TEL.  881 771 054