Udostępnij

Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku - konkurs

500 na 300 px wielkopolski mistrz i czeladnik roku  baner konkursu

Termin zgłoszeń - 14 sierpnia 2021 r.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku” jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

2. Współorganizatorami Konkursu są:
1) Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań;
2) Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz;
3) Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn; 4) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań; 5) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz; 6) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin; 7) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno; 8) Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

3. Do konkursu mogą być zgłoszeni kandydaci, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu uzyskali tytuł czeladnika lub mistrza.

4. Koordynatorem Konkursu prowadzącym organizacyjną obsługę Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.

Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku” przeprowadzonego w danym roku kalendarzowym jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Szczegóły na stronie https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-2020-roku