Udostępnij

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Prawie 85 milionów złotych na staże i zajęcia dla uczniów z Wielkopolski

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i jest realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego.

Do tej pory do programu przystąpiło już 80 szkół z naszego regionu. Dzięki niemu uczniowie mogą odbywać staże w zakładach pracy, brać udział specjalistycznych zajęciach w innowacyjnych laboratoriach oraz korzystać z „Systemu Zawodowcy” kojarzącego przedsiębiorców poszukujących praktykantów z uczniami. Dodatkowo projekt zakłada wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołami i lokalnymi pracodawcami poprzez uzupełnianie kształcenia zawodowego o elementy praktycznej nauki zawodu. 

Początkowo całkowita wartość projektu wynosiła 63,5 mln zł (w tym kwota dofinansowania z UE – 53 975 000,00 zł,  środki budżetu państwa – 5 proc. Pozostałą kwotę, stanowiącą 10 proc. wartości projektu,  stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego). Podjęto jednak decyzję o wydłużeniu okresu jego realizacji z 31 marca 2023 r., do 30 czerwca 2023. Wiąże się to ze zwiększeniem środków przeznaczonych na jego realizację do 84,7 mln zł.

W związku z tym, we wtorek doszło do  podpisaniu aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” z Politechniką Poznańską. Politechnikę Poznańską reprezentował prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski Rektor Politechniki Poznańskiej i prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, natomiast UMWW - Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Dorota Kinal.

- Młodzież biorąca udział w projekcie ma możliwość rozwoju co z kolei przekłada się na wzrost ich kwalifikacji, ponadto kształcimy fachowców z nowoczesną wiedzą, zachęcamy młodzież,  aby szła za potrzebą serca i podążała za tym co dzieje się w nowoczesnej gospodarce – wyjaśnia Paulina Stochniałek.

Podpisany aneks zakłada m.in. zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w stażach u pracodawców z 8 000 uczniów do 8 250 osób, zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w specjalistycznych zajęciach w laboratoriach z 10 000 do 11 200 uczniów. Środki zostaną też przeznaczone na rozwój laboratoriów zajęć specjalistycznych.

Z subregionu Północnej Wielkopolski szkoły biorące udział w projekcie do tej pory to:
CKZIU w Wyrzysku
EDUKACJA LUBASZ
Budowlanka Piła
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie
ZSE Piła
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Zespół Szkół im Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu
Szkoła przy Teatralnej w Pile
Zespół Szkół RCKU w Trzciance
ZST Trzcianka
Zespół Szkół Technicznych w Pile