Udostępnij

Umowa Partnerska CWRKDiZ w Pile z Ardagh Glass S.A.

Ardagh Group
Miło nam poinformować, że w dniu 16.08.2021 Dyrektor Centrum w Pile Ewa Krupka-Zaręba podpisała umowę partnerską z przedstawicielami firmy Ardagh Glass S.A w Gostyniu. Współpraca realizować będzie działania w celu: 
  • promocji i popularyzacji kształcenia zawodowego, w tym dualnego na terenie działalności CWRKDiZ w Pile, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia realizowanego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • upowszechniania form współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego na poziomie regionalnym, jak i lokalnym,
  • prowadzenia diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości oraz realizacji zadań związanych z kształceniem w tych zawodach.