Udostępnij

NOC ZAWODOWCÓW 2021 zaproszenie

500 na 300 px noc zawodowcow 2021
W tym roku Noc Zawodowców edycja 4.0 odbędzie się w Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży !!!! Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym. Bądźcie z nami 01.października. Przed nami czwarta edycja Nocy Zawodowców - Hybrydowo-Zawodowo. Już 01-go października w piątek. Będzie także live na YouTube i Facebook. Wkrótce więcej informacji. www.noczawodowcow.pl 

W programie między innymi:
 1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:
 • spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
 • pokazów zawodów
 • występów uczniów
 
 1. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:
 • „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
 • „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot!
 
 1. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
  i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:
 • „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,
 • „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów.
 
 1. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie
  i branżowo w subregionie pilskim.
 
 1. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego  oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży.
 1. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.
 
 1. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, spektakl realizowany przez firmę Visual Sensation.
 
 1. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.
 
 1. Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.
Poniżej harmonogram szczegółowy. 

Współorganizatorami wydarzenia są:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży
Centrum  Kształcenia  Zawodowego w Chodzieży
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach
Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży
WSCKZiU w Złotowie
WSCEiT w Starej Łubiance
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  Pile
Patronat medialny:
Eska Piła
Głos
AstaTV
67 Magazyn nad Gwdą i Notecią
Fakty Pilskie
Pilska TV
ExpressTV
Tętno Regionu
Wasze Media
Victor 11
Partnerzy:
ENEA Operator Sp. z o.o.
Europol Meble Polska
Ardagh Glass S.A.
Chodzieski Klub Gospodarczy
Planeta Ciast
 

Galeria