Udostępnij

Światowa kampania 16 Dni Akcji przeciw Przemocy ze względu na płeć

500 na 300 px make love
25.11.2021 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Ten dzień jest także początkiem światowej kampanii 16 Dni Akcji przeciw Przemocy ze względu na płeć. Kampania trwa do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni podkreślają związek między przemocą wobec kobiet i naruszaniem praw człowieka. Wielkopolska włącza się w 16 Dni Akcji z kampanią „Make love not przemoc”. 
 
Więcej informacji i plakaty do pobrania znajdziecie na stronie Wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie www.przemoc.edu.pl 
#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego