Udostępnij

Podsumowanie Wielkopolskiego Konkursu “Z Samorządem na TY”

500 na 300 px PODSUMOWANIE BANER
Znamy zwycięzców  Wielkopolskiego Konkursu “Z Samorządem na TY”
I Wielkopolski Konkurs „Z Samorządem na TY” zainicjowany był przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z pozostałymi Centrami w siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu, w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie, które przez 25 lat organizowało Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Celem Konkursu był rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej, wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną, promowanie postaw prospołecznych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych w tym również tych w przyszłych zawodowych.
Tematyka konkursu skupiała się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmowała wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które spoczywają na samorządzie wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc Konkurs wymagał umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.
Konkurs skierowany był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiegał dwuetapowo: I etap subregionalny odbył się 22 listopada a finał wojewódzki 30 listopada.
Zaproszenie do udziału w konkursie otrzymały wszystkie szkoły podstawowe województwa wielkopolskiego. W sumie swój udział zgłosiło 557 uczniów z 67 szkół a do testu przystąpiło 488 uczestników.
 
W I etapie konkursu (część subregionalna) uczestniczyło 113 uczniów z 16 szkół podstawowych z subregionu pilskiego. Do II etapu - finał (część wojewódzka) zakwalifikowało się 10 osób z 4 szkół. 

Zgłoszeni uczestnicy otrzymali ścieżkę dostępu do testu online a następnie uruchomili go w ustalonym terminie i czasie. Wypełnili test wiedzy składający się z 20 pytań zamkniętych, zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Do drugiego etapu zakwalifikowali się najlepsi z pierwszej dziesiątki z każdego subregionu. W etapie wojewódzkim wzięło udział 49 osób. Wypełnili finałowy test online gdzie zmagali się z pytaniami na temat władz wojewódzkich i wykazali się znajomością praw wyborczych czy też podziału administracyjnego województwa wielkopolskiego. Zwycięzcy (10 uczniów z najlepszymi wynikami) uczestniczyli w Gali Finałowej organizowanej w Poznaniu w dniu 6 grudnia 2021 r. podczas uroczystości podsumowujących projekt Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie pn. „Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie”.

W programie Gali znalazł się m.in. wykład prof. UAM dra hab. Marcina Rachwała oraz debata oksfordzka.
Wydarzenie podsumowało projekt „Budujemy Społeczeństwo Obywatelskie”, a odbyło się  z udziałem Pani Pauliny Stochniałek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Doroty Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.
Z SUBREGIONU PILSKIEGO laureatem został Mateusz Łuczak (szkolny koordynator - Jan Węglowski)  - Szkoła Podstawowa w Okonku, z powiatu złotowskiego. Gratulujemy.

Galeria