Udostępnij

Uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku”

500 na 300 px wielkopolski mistrz i czeladnik ROKU
Uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” odbyła się 7-go grudnia 2021 roku w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, w klimatycznej atmosferze zbliżających się świąt i z wyjątkową oprawą artystyczną znamienitego skrzypka Tomasza Dolskiego.

Była to druga edycja konkursu. Jego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, koordynatorem Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a współorganizatorami Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza.

Pierwsza edycja i Gala konkursu miały miejsce w roku 2019, a dotyczyły roku 2018. Z uwagi na pandemię Covid-19, w 2020 roku nie podsumowano konkursu i Gala nie odbyła się, dlatego podczas tegorocznej uroczystości nagrodzono m. in. dwóch mistrzów oraz dwóch czeladników, po jednym z roku 2019 i 2020.

W pierwszej odsłonie konkursu zwycięzcami byli: Czeladnik Hubert Lewandowski, który z zawodu jest monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Mistrz Roman Krawczak, który z zawodu jest dekarzem.
Celem Konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku” jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zdanym przed Izbą Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Konkurs ponadto promuje szkolnictwo zawodowe i zawody rzemieślnicze.

W kryteriach oceniania brano pod uwagę: ocenę z egzaminu, dodatkowe osiągnięcia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, świadectwem, kontynuację zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, nagrody i wyróżnienia w konkursach zgodnych z wyuczonym zawodem, aktywność w mediach społecznościowych ukierunkowaną na promocję rzemiosła i zawodu.

Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych, łącznie 22 osoby, z tego 12 czeladników i 10 mistrzów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe.

Tytuł Wielkopolskiego Mistrza roku 2019 otrzymał Szymon Musialski z zawodu cukiernik.
Tytuł Wielkopolskiego Mistrza roku 2020 otrzymała Manuela Michalak z zawodu fryzjer. 

 Wśród mistrzów rzemiosła przyznano łącznie za rok 2019 i 2020 trzy nagrody II stopnia
i jedną III stopnia oraz cztery wyróżnienia.

Tytuł Wielkopolskiego Czeladnika 2019 roku otrzymał Mateusz Walendowski z zawodu monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.
Tytuł Wielkopolskiego Czeladnika 2020 roku otrzymał Bartosz Wojciech Jóskowiak z zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych.

Ponadto wśród czeladników roku 2019 i 2020 przyznano dwa miejsca drugie i dwa miejsca trzecie oraz sześć wyróżnień.
 
Z  subregionu pilskiego nagrodzono: 
Wyróżnienie w kat. Czeladnik za 2019 r. - Klaudia Spottek z zawodu fryzjerka, (Lipka)
Nagroda II stopnia w kat. Mistrz za 2019 r. - Łukasz Nowak  z zawodu mechanik pojazdów samochodowych, (Budzyń)
Nagroda III stopnia w kat. Mistrz za 2020 r. - Bogusław Schnarbach z zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, (Lipka)

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Paulina Stochniałek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Pan Jerzy Bartnik - Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Pan Karol Januszkiewicz - Prezes Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Marek Pauliński - Zastępca Prezesa Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej, Pan Jacek Dutkiewicz - V-ce Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Pan Tomasz Wika - Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Pan Tadeusz Moczyński - Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rzemiosła oraz szkół kształcących zawodowo. Uroczystość poprowadziła Pani Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu.

Podziękowania należą się wszystkim wnioskodawcom, wśród których byli przedsiębiorcy, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza oraz Cechy Rzemiosł Różnych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym. Jesteśmy przekonani, iż Konkurs przyczyni się do dalszego pogłębienia współpracy i kultywowania tradycji zawodów rzemieślniczych.
 

Galeria