Udostępnij

Targi Promocje 2022 w Chodzieży - 04.06.2022

podsumowanie targi promocje 2022 w chodziezy 500x300 baner

Za nami Targi Gospodarcze w Chodzieży PROMOCJE 2022 organizowane po raz 25-y przez Chodzieski Klub Gospodarczy. Nasze Centrum uczestniczyło na zaproszenie CHKG po raz trzeci.

W ofercie doradców zawodowych były:
 •  diagnoza predyspozycji zawodowych, w tym multimedialne testy samooceny: zdolności, zainteresowania, system wartości, osobowości
 • zaplanowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego
 •  poruszanie się po rynku pracy
 •  sporządzanie dokumentów aplikacyjnych
 •  przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
 •  diagnoza predyspozycji przedsiębiorczych
 •  promowanie lokalnego rynku pracy m.in. poprzez udostępnione na stoisku oferty pracy
oraz 
 • promocja zawodów poprzez zawodoznawcze gry i zabawy z upominkami. Na stoisku dostępna była pomoc tłumacza na język ukraiński.

Tradycyjnie przyznano też nagrody dla wystawców w dwóch kategoriach: za najlepszą promocję i za najlepszy produkt lub usługę.

Nasze Centrum otrzymało wyróżnienie w kategorii najlepszy produkt lub usługa, zgłaszając usługę doradztwa zawodowego. 
 
Kategoria: najlepsza promocja
wyróżnienia
 • Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży
 • Elite Dance Complex
 • Magazyn Wystawowy Polskiej Motoryzacji
 • Urząd Miejski w Chodzieży
Mały Dzwon Chodzieskiego Klubu Gospodarczego
 • Spółdzielnia Socjalna Arkadio w Szamocinie
Duży Dzwon Chodzieskiego Klubu Gospodarczego
 • Paradise Femmes Chodzież
Kategoria: najlepszy produkt lub usługa
wyróżnienia
 • Hurtownia Ogrodzeniowa TOP FENCE Jarosław Grześkowiak w Pile
 • Stowarzyszenie „Dolina Noteci”
 • Powiat Chodzieski
 • Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenie Dualnego i Zawodowego w Pile
 • Centrum BHP i PPOŻ. Miel-Pol w Chodzieży
Mały Dzwon Chodzieskiego Klubu Gospodarczego
 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Margoninie
Duży Dzwon Chodzieskiego Klubu Gospodarczego
 • Bank Spółdzielczy w Chodzieży

Galeria