Udostępnij

NOC ZAWODOWCÓW 2022

500 na 300 px noc zawodowcow 2022
Noc Zawodowców 2022 edycja 5.0 Zawodowa MOC

CWRKDiZ w Pile zaprasza na:

 
 • pokazy zawodów i kierunków kształcenia przygotowane przez szkoły kształcące w zawodach
 • zabawy, quizy i gry zawodoznawcze z upominkami
 • doradztwo zawodowe indywidualne i/lub grupowe
 • spotkania z zawodowcami i ludźmi z pasją, którzy pokażą, że warto zdobyć dobry zawód
 • rozmowy z pracodawcami, przedstawiciela rzemiosła w specjalnym panelu dyskusji
 • firmy z lokalnego rynku pracy 
 • premiery filmów o zawodach na YouTube CWRKDiZ w Pile
 • emisje filmów dla młodzieży w Kinie za Rogiem w Trzciance
 • występy artystyczne
 • pokazy laserowe 

W Chodzieży u Hipolita swoją ofertę zaprezentują m.in.:

 • Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

 • Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

 • Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży

 • Chodzieski Klub Gospodarczy

 • Europol Meble Polska

 • Enea S.A

 • Signify Poland sp. z o.o. 

 • MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

W Wągrowcu u Gigantów swoją ofertę zaprezentują m.in.:

 • ZS nr 1 w Wągrowcu

 • Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Wągrowcu

 • ZS nr 2 w Wągrowcu

 • ZS w Gołańczy

 • Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu

 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji I Terapii W Starej Łubiance 

 • Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie


Wsparcie medialne:

 • Radio Eska
 • Wasze Radio 

Galeria