Udostępnij

Spotkanie z pracodawcami w Szkole Hipolita w Chodzieży 14 11 2022

Dyrektor  oraz zastępcą dyrektora CWRKDiZ w Pile po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu z pracodawcami zorganizowany przez szkołę Hipolita w Chodzieży.
Omówiono organizację pracy Szkoły w roku szkolnym 2022/2023, zmiany w przepisach prawa szkolnictwa zawodowego, wyniki egzaminów czeladniczych i zawodowych oraz projekt Erasmus +. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy przedstawili natomiast dobre praktyki. Obecni byli również przedstawicieli Rzemiosła. 

Zdjęcia: ZS Hipolit

Galeria