Udostępnij

#MakeLovenotprzemoc 2022

baner_FB_strona_V1
#MakeLovenotprzemoc 2022 – Wielkopolska po raz kolejny włącza się do akcji 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć Światowa akcja podnoszenia świadomości na temat przemocy ze względu na płeć rozpoczyna się 25 listopada. Ten dzień Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i właśnie dziś po raz trzeci rozpoczynamy wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, czyli popularyzowanie informacji o formach wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Takie kompleksowe informacje dostępne są na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej www.przemoc.edu.pl

- O stronie www.przemoc.edu.pl dowiedziałam się kilka lat temu podczas dorocznej konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Zobaczyłam, strona jest niezwykle wartościowym kompendium praktycznej wiedzy na temat zjawiska przemocy, źródłem porad, jak się zachować w sytuacji przemocy oraz – co najważniejsze – przekonałam się, że jest poręczną książką adresową instytucji i organizacji, od których można uzyskać wsparcie. Pomyślałam, że skoro ja nie wiedziałam o istnieniu takiej skarbnicy pożytecznych informacji, to z pewnością bardzo wiele osób także nie ma o niej pojęcia. Stąd pomysł na lokalną wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, która ma za zadanie rozpowszechnić informację o kampanii www.przemoc.edu.pl - mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania, pomysłodawczyni i koordynatorka akcji. – W trakcie dwóch poprzednich akcji #MakeLovenotprzemoc ponad dwadzieścia tysięcy osób dowiedziało się o istnieniu tej pożytecznej strony, co jest niebagatelnym sukcesem wszystkich samorządowych instytucji, które się chętnie do akcji włączają – podsumowuje Marta Mazurek.

- #MakeLovenotprzemoc to przede wszystkim akcja informacyjna w mediach społecznościowych. Dzięki zaangażowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Departamentów Edukacji i Nauki oraz Zdrowia, a także podlegających im centrów kształcenia nauczycieli, bibliotek, szpitali wojewódzkich oraz innych jednostek ma ona szeroki zasięg i cieszy się ogromnym zainteresowaniem tysięcy osób. Akcja ta stała się już rozpoznawalna nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce – mówi Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która entuzjastycznie włącza się do akcji i zachęca do niej jednostki samorządowe. – Oprócz aktywności w mediach społecznościowych instytucje samorządowe uczestniczą w #MakeLovenotprzemoc także poprzez organizację konkursów dla uczennic i uczniów lokalnych szkół, organizację szkoleń w zakresie profilaktyki przemocy dla kadry pedagogicznej czy też antyprzemocowych warsztatów psychologicznych – dodaje Paulina Stochniałek.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy nie tylko poprzez kampanię społeczno-edukacyjną www.przemoc.edu.pl, ale także współpracując z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie. - W tym roku Samorząd przeznaczył 275 tysięcy na działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczególnie cieszy nas współpraca z organizacjami pozarządowymi, które są naszymi partnerami społecznymi – mówi Paulina Stochniałek.

W tym roku należą do nich: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacja „Wychowanie bez porażek", Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu, Stowarzyszenie DZIECKO, Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Sytuacja" oraz Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Ta ostatnia jest także partnerem akcji #MakeLovenotprzemoc. W tym roku Fundacja PCPS zaplanowała specjalny cykl rozmów z osobami, które tworzyły polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i które aktywnie w nim działają. – Chcemy także skupić się na popularyzacji niezwykle istotnego raportu pod tytułem „Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021”. Analizując dane statystyczne dostrzegamy z niepokojem, że skala przemocy wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim i to będzie przedmiotem rozmów z ekspertami i ekspertkami – mówi Piotr Wojnowski, szef zespołu merytorycznego Fundacji PCPS.

Zwieńczeniem działań kampanijnych będzie już dziewiąta wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”, która będzie dostępna na stronie fb Fundacji PCPS oraz ostatecznie na stronie wielkopolskiej kampanii www.przemoc.edu.pl.
Wielkopolska kampania #MakeLovenotprzemoc jest przygotowana i realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.

Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych naszych instytucji oraz odwiedzania strony www.przemoc.edu.pl

Galeria

Wybierz plik, który chcesz pobrać: