Udostępnij

I LIKE ZAWODOWSTWO - konkurs filmowy

baner_ILIKE
Konkurs filmowy


Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie subregionu pilskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski).

Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu oraz efektów pracy.
Film powinien przedstawiać w ciekawy sposób zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
Czas trwania filmu to maksymalnie 3 minuty.

Szkoła zgłasza zespoły w składzie: dwóch lub trzech uczniów i doradca zawodowy/opiekun grupy. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, a jeden doradca zawodowy/opiekun grupy może mieć pod swoją pieczą więcej niż jeden zespół.

Prace konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 29.03.2024 r. do godz. 15.30 na adres: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła.

Formuła konkursu daje możliwość zaprezentowania i rozwinięcia swoich umiejętności cyfrowych, a zespołowy charakter realizacji zadania konkursowego uczy pracy w grupie, współdziałania oraz dobrej organizacji i współodpowiedzialności.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku wykwalifikowanej pracy zawodowej, popularyzacja kształcenia zawodowego oraz pogłębienie wiedzy uczniów na temat otaczającej ich rzeczywistości gospodarczej i budowanie w nich szacunku dla pracy.

Wszelkie koszty związane z produkcją filmu ponoszą uczestnicy konkursu.


Wszystkie szczegóły są zawarte w regulaminie konkursu.
 

Galeria