Udostępnij

Podsumowanie konferencji nastawionej na przyszłość

konferencja-baner
Podsumowanie konferencji pn.:
”KONFERENCJA NASTAWIONA NA PRZYSZŁOŚĆ – O WARTOŚCI KOMPETENCJI MIĘKKICH W ŚWIECIE PEŁNYM TECHNOLOGII”

 
W dniu 08.02.2024 roku w Auditorium Maximum ANS w Pile odbyła się konferencja pn.: „Konferencja nastawiona na przyszłość – o wartości kompetencji miękkich w świecie pełnym technologii”.

Organizatorami wydarzenia były Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.
Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak. Partnerami wydarzenia zostały Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski. Patronem medialnym były - TV ASTA oraz asta24.pl.
Całe wydarzenie poprowadziła Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, Pani Ewa Krupka-Zaręba.

Konferencja była skierowana do szerokiego grona odbiorców, w której znajdowali się: dyrekcja i grono pedagogiczne placówek oświatowych, środowisko akademickie, przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli  oraz instytucji publicznych, doradcy zawodowi i kariery, pracownicy placówek zajmujących się szeroko pojętym poradnictwem i udzielaniem pomocy pedagogiczno-psychologicznej, przedstawiciele świata biznesu, przedsiębiorcy, osoby związane z rzemiosłem oraz wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką.

Swoim zasięgiem wydarzenie obejmować miało województwo wielkopolskie, jednak ostatecznie okazało się, że zainteresowanie wykroczyło poza jego granice i na konferencji znaleźli się także przedstawiciele województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego.
Na konferencję zarejestrowało się 290 osób, jednak ostatecznie wzięło w nim udział około 240 osób.

Celem przedsięwzięcia było zdefiniowanie oraz merytoryczne dookreślenie sposobów podejmowania wyzwań, jakie stawia przed człowiekiem współczesny świat. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o rolę czynnika ludzkiego w rzeczywistości przepełnionej automatyzacją, robotyzacją i innowacyjnością.
Głównym tematem, wokół którego oscylowały nasze rozważania, znalazły się kompetencje przyszłości, spośród których specjalny nacisk położony został na unikalne - czysto ludzkie cechy i właściwości, w których człowieka nigdy nie jest w stanie zastąpić maszyna. Kompetencje przyszłości to nie tylko te bezpośrednio związane z nowymi technologiami,
ale też te, które decydują o tym, jak sobie radzimy w zmieniającej się rzeczywistości w sferach: poznawczej, społecznej i psychologicznej/emocjonalnej.

Konferencja rozpoczęła się cyklem krótkich prelekcji odnoszących się do planów dotyczących naszego regionu w aspekcie edukacji, szkolnictwa wyższego
i biznesu. Tematyka ta została przybliżona przez:
  • Panią Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która w swoim wystąpieniu przybliżyła nam obszar wielkopolskiej edukacji – jej przyszłości
    i kierunków rozwoju.
  • Dr. hab. Donata Mierzejewskiego, prof. ANS – Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, który zaprezentował bazę dydaktyczną Uczelni, kierunki studiów, a także skupił się na przedstawieniu wyzwań współczesnego świata, jakie stoją przed uczelniami kształcącymi praktycznie.
  • Pana Mariusza Tomaszewskiego – Członka Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Prezesa Fundacji GPW, właściciela firmy Grupa MTC – który zarysował przyszłość pracy i biznesu w dobie sztucznej inteligencji. Wystąpienie zostało uświetnione przez obecność personalizowanej asystentki AI – Moniki.
Po wykładach wprowadzających przyszedł czas na główne panele konferencji, które kolejno prezentowały miękkie kompetencje przyszłości w obszarach: poznawczym, społecznym i psychologicznym.

Panel I dotyczył kompetencji przyszłości w aspekcie poznawczym, został przedstawiony przez dr Annę Michniuk – specjalistkę z zakresu edukacji medialnej, pedagoga, psychologa, logopedę, wykładowcę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezentowany wykład nosił tytuł: „Jak nie zostać oszukanym przez media? - czyli o krytycznym myśleniu, fake newsach i celebrytyzacji nauki”. W trakcie wystąpienia mieliśmy okazję dowiedzieć się m.in.: o ilości i jakości treści zamieszczanych w Internecie; o oszustwach medialnych, na które jesteśmy narażeni na każdym kroku; a także o tym, jak się przed nimi bronić oraz gdzie i jak weryfikować docierające do nas informacje.

Panel II – dotyczący kompetencji przyszłości w aspekcie społecznym, został zaprezentowany przez Pana Leszka Orzechowskiego - architekta i futurystę, specjalizującego się w architekturze kosmicznej, dyrektora Placówki Badawczej LunAres w Pile - innowacyjnej stacji badawczej symulującej warunki życia na innych planetach. W wystąpieniu Prelegent próbował odnaleźć odpowiedź na pytania jak się przygotować na niepewną przyszłość oraz jak się zaadaptować w świecie pełnym zmienności i globalnych wyzwań. Bazą do rozważań  były doświadczenia analogowej bazy kosmicznej LunAres i odbywających się
w niej misji załogowych. Społeczne kompetencje przyszłości zostały zaprezentowane w odniesieniu do astronautów i dyrektora lotów - tym samym pokazując, że miękkie umiejętności, jakie nabędziemy na Ziemi, mogą być także przydatne w kosmosie.

Panel III – dotyczący kompetencji przyszłości w aspekcie psychologicznym był wygłoszony przez dr Romualdę Kosmatkę – pedagoga, psychologa, psychoterapeutkę, członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, adiunkta w Katedrze Pedagogiki Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Prelegentka w swoim wystąpieniu pt.: „Kiedy emocje przestają być niewolnikami naszych myśli?” położyła główny nacisk na sferę emocjonalną człowieka i na nasze możliwości rozwoju w tym obszarze. Sama prezentacja wykładu była na tyle angażująca publiczność, że u odbiorców można było zaobserwować różne stany emocjonalne – od rozbawienia, przez wzruszenie, aż do głębokiej refleksji.

Konferencję podsumowała Pani Dorota Kinal, kładąc nacisk na to, że mimo galopującego postępu technologicznego najważniejsze jest to, co jest ludzkie i to pozostanie niezmienne. To wyjątkowe przedsięwzięcie stanowiło również platformę do wymiany myśli i doświadczeń między różnymi sektorami społecznymi, skierowaną na budowanie kompetencji potrzebnych do skutecznego funkcjonowania w dynamicznym środowisku współczesnego świata.

Galeria