Udostępnij

Regionalny Kongres Zawodowy

Dnia 27 marca br. Dyrektor oraz pracownicy CWRKDiZ w Pile uczestniczyli w Regionalnym Kongresie Zawodowym zorganizowanym w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Starostwem Wrzesińskim.
Głównym celem Kongresu było przedstawienie zmian w szkolnictwie branżowym, w tym przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego. Zaprezentowano ogromny potencjał szkół prowadzących kształcenie zawodowe i techniczne w regionie. Omówiono praktyczne rozwiązania w zakresie budowania współpracy Pracodawców ze Szkołami, w tym możliwości finansowania tej współpracy. Spotkanie było również okazją do podziękowania i wyróżnienia pracodawców, którzy wsparli działania i promowali szkolnictwo zawodowe wśród uczniów i rodziców. 

Galeria