Udostępnij

Spotkanie CWRKDiZ w Pile z CRR

W dniu 16 maja br. w Cechu Rzemiosł Różnych w Pile odbyło się spotkanie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile z wszystkimi Cechami Rzemiosł Różnych Regionu Pilskiego oraz przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy i wytyczenie kierunków współdziałania, zgodnie z zawartymi w dniu 18 października 2018 r. Umowami partnerskimi.
Dyrektor CWRKDiZ w Pile przedstawiła wspólne działania, przedsięwzięcia podejmowane z Cechami w okresie październik 2018 – maj 2019.

  • Dotyczyły one m.in.:
    -udziału CWRKDiZ w Pile w wydarzeniach organizowanych przez Cechy i WIR (np. w seminarium dla doradców zawodowych, konkursie „Mój Biznes – Złotów. Wielkopolskie Zdroje”, XVI Pokazie Umiejętności Uczniowskich w Zawodzie Piekarz, Dniu Rzemiosła, spotkaniach z młodzieżą w szkołach podstawowych oraz z pracodawcami);
    -udziału Cechów i przedstawicieli WIR w naszych przedsięwzięciach (np. w konferencjach, Meetingu dla pracodawców „Przekonać nieprzekonanych.+15 dla biznesu i rzemiosła”, Nocy Zawodowców 2018 w Chodzieży, konkursie „I Like Rzemiosło”);
    -promocji rzemiosła, zawodów i zakładów rzemieślniczych, popularyzacji kształcenia dualnego. Ponadto Dyrektor CWRKDiZ w Pile zaproponowała nowe inicjatywy do realizacji w dalszym okresie partnerstwa.Dziękujemy Pełnomocnikowi WIR na Region Pilski Pani Katarzynie Jeleń, wszystkim Starszym Cechów Rzemiosł Różnych oraz Dyrektorom / Kierownikom Biur za możliwość spotkania i wymiany informacji.