POLECAMY

Kwalifikacje rynkowe - spotkanie online

Organizator: IBE, CWRKDiZ w Pile, IGPW w Pile

Zapraszamy przedsiębiorców z terenu Północnej Wielkopolski do udziału w BEZPŁATNYM spotkaniu online, które poprowadzi Instytut Badań Edukacyjnych.

‘Kwalifikacje rynkowe - korzyści dla pracodawców i pracowników. Możliwości i zasady certyfikowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji’

Program spotkania - 18.06.2020, godz. 9:30-11:30


Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)
● Założenia systemu, słownik ZSK
● Rodzaje kwalifikacji w Polsce
● Procesy w ZSK
● Instytucje w ZSK
● Kwalifikacje rynkowe w ZSK
Certyfikowanie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacje
● Korzyści z ZSK dla pracodawców, pracowników oraz innych grup interesariuszy
● Możliwości i zasady certyfikowania w ZSK

Prosimy o rejestracje na wydarzenie -  https://ibeedu.clickmeeting.pl/kwalifikacje-rynkowe-korzysci-dla-pracodawcow-i-pracownikow-mozliwosci-i-zasady-certyfikowania-/register?_ga=2.36339744.128500248.1590992740-1382553297.1590992740
 
Data: czwartek, 18 czerwca 2020 r.

Godzina: 09:30

Miejsce: on-line

Data zakończenia: czwartek, 18 czerwca 2020 r.

Godzina zakończenia: 11:30

Galeria

Pliki do pobrania

Wybierz plik, który chcesz pobrać:

Inne wydarzenia