Udostępnij

Rekrutacja szkół do projektu Erasmus +Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile pragnie poinformować, iż rozpoczyna rekrutację szkół ponadpodstawowych do projektu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 - Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia, w ramach którego zostaną zorganizowane praktyki zawodowe w różnych krajach Unii Europejskiej, dostosowane do profilu danego zawodu (wyjazd młodzieży wraz z opiekunami).

Rozpoczęcie projektu – jesień 2020 r.
Celami Akcji 1 Programu ERASMUS+ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia są:
– poprawa kompetencji zawodowych;
– zwiększenie zdolności do zatrudnienia;
– poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości;
– usamodzielnienie, poczucie własnej wartości;
– poprawa znajomości języków obcych;
– zwiększenie świadomości międzykulturowej;
– motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej.

W wyniku rekrutacji zostaną wyłonione 3 szkoły, które zostaną objęte wsparciem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem szkoły w planowanym projekcie, to prosimy o wypełnienie i odesłanie skanu załączonej ankiety do dnia 10.01.2020 r.

Ankieta dla szkół_erasmus2019