Izby Rzemieślnicze

http://www.irpoznan.com.pl/ 

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
61-874 Poznań, al. Niepodległości 2

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 - 15:00

Telefon: +48 61 853 78 05

e-mail: sekretariat@irpoznan.com.pl

Pełnomocnik Izby w Pile – Katarzyna Jeleń-Wojciechowska  pelnomocnik.pila@irpoznan.com.pl
64-920 Piła, ul. Bydgoska 35
tel. 67 214-82-85https://www.irip.kalisz.pl/

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz

Godziny pracy:
 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Telefony:
Tel. +48 62 766 30 60, +48 62 766 35 16

e-mail: sekretariat@irip.kalisz.pl