Udostępnij

Podsumowanie konferencji pn. „Efektywne doradztwo zawodowe i doradztwo kariery w obliczu wyzwań rynku pracy”

OGÓLNOPOLSKA KONFERNCJA pn. „Efektywne doradztwo zawodowe i doradztwo kariery w obliczu wyzwań rynku pracy” zgromadziła blisko tysiąc uczestników !

Marek Twain mawiał, że „Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś i ten w którym dowiedziałeś się po co” –  takimi słowami w miniony wtorek w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 rozpoczęła się już 2. edycja ogólnopolskiej konferencji z zakresu doradztwa zawodowego i rynku pracy, której organizatorem były Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z Wielkopolski, a partnerem strategicznym Grupa OLX Praca.
 
Wydarzenie tym razem było organizowane w formie hybrydowej – wzięło w nim udział blisko 1000 osób, korzystając zarówno z możliwości osobistego uczestnictwa, jak i z transmisji na żywo, realizowanej przez green studio Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.
Tegoroczna edycja realizowana była pod nazwą „Efektywne doradztwo zawodowe i doradztwo kariery w obliczu wyzwań rynku pracy”. Przedsięwzięcie było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez szkoły, doradców zawodowych, edukatorów w zakresie braku znajomości realnego rynku pracy, procesów rekrutacyjnych, ale także i polityki personalnej w firmach. 
W swoim wystąpieniu, Pani Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, zwróciła również uwagę na umiejętność rezyliencji, czyli zdolności do przystosowania się, do szybkiego reagowania na zmiany i do bycia elastycznym. 
„Ostatnie lata i te, które przyjdą to wyjątkowo trudne wyzwanie dla doradców zawodowych. Szkoła i edukacja ma trudność w nadążaniu za potrzebami rynku pracy, bo przygotowanie do realizowania zadań w tym zakresie na najwyższym poziomie wymagają wiele czasu, a rynek pracy jest bardzo dynamiczny. My się zmieniamy cały czas i rynek też się razem z nami zmienia.” – mówiła Paulina Stochniałek.
To, co również zostało podkreślone podczas wystąpienia Pana Zbigniewa Talagi, Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty w Poznaniu, to konieczność stałego pogłębiania wiedzy merytorycznej w zakresie doradztwa zawodowego i nie marginalizowania tej kluczowej roli w procesie edukacyjnym, jaką doradcy zawodowi spełniają, wpływając realnie na przyszłość młodego człowieka.
„Pamiętajmy o tym, ze czasami jesteśmy jedyni (edukatorzy), którzy opiekują się młodym człowiekiem, nie zawsze młodzież znajduje to w środowisku domowym, czy rówieśniczym, tylko bardzo często uczniowie szukają tego wsparcia u siebie w szkołach, u doradców zawodowych, pedagogów, czy psychologów” – mówiła Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, która jednocześnie była gospodarzem wydarzenia.
 
Podczas konferencji można było znaleźć odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:
• Jak skutecznie dotrzeć do młodego pokolenia?
• Jak zmienia się system doradztwa zawodowego we współczesnym, zmieniającym się świecie?
• Jak widzą kandydatów do pracy pracodawcy?
• Jakich kompetencji oczekują dziś pracodawcy od  kandydatów?
• Jak efektywnie prowadzić doradztwo w szkole?
 
A pomagali w tym zaproszeni goście podczas swoich wystąpień:
• Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przybliżyła uczestnikom rolę doradztwa zawodowego w rozwoju edukacji zawodowej oraz fakty i liczby związane z kształceniem zawodowym w województwie wielkopolskim
• Jarosław Szulski – „Nauczyciel z Polski” wprowadził uczestników w świat edukacji zupełnie z innej strony, dzieląc się swoimi doświadczeniami zarówno jako aktywny nauczyciel, ale i przedsiębiorca
• dr Aleksandra Kaniewska-Sęba z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przybliżyła z kolei charakterystykę Pokolenia Z jako młodych ludzi, wchodzących obecnie na rynek pracy
• Sławomir Szymczak z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, opowiedział o sposobach aktualizacji wiedzy w tworzeniu efektywnego doradztwa zawodowego, wskazując na konkretne źródła, możliwe do wykorzystaniu również w samokształceniu
• Agnieszka Tobis z Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, zaprezentowała narzędzia cyfrowe wspomagające na co dzień pracę doradców, ale i rekruterów, na podstawie systemu czaszawodowcow.org 
• Paweł Świderski w duecie z Anną Sieradzką z Grupy OLX Praca, przybliżyli uczestnikom rynek pracy dziś i w przyszłości, pokazując trendy, wyzwania i oczekiwania zarówno młodych ludzi, jak i pracodawców względem siebie nawzajem
• Beata Kaczor – trenerka mentalna od emocji, dopełniła listę prelegentów mową motywacyjną o kobiecej pewności siebie na rynku pracy.
Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – naszych gości, podczas którego poruszane były ważne, z punktu widzenia doradztwa zawodowego, tematy jak np. 
• rola rodziców w procesie doradczym, 
• wsparcie mentalne, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, które towarzyszą podejmowaniu decyzji, 
• różnorodność i inkluzywność w doradztwie zawodowym,
• pokolenie Z jako wyzwanie dla pracodawców,
• nieprzewidywalna, dynamicznie zmieniająca się wizja przyszłości.
 
Wydarzenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników, którzy w ankietach ewaluacyjnych wyrazili swoje opinie, wskazując m. in. na bardzo wysokie zadowolenie z udziału w konferencji oraz na zdecydowaną chęć wzięcia udziału w kolejnym takim przedsięwzięciu.
Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego realizują zadania w zakresie wspierania oraz podnoszenia jakości doradztwa zawodowego i doradztwa kariery oddziałując lokalnie, regionalnie i ponadregionalnie. 
Dzięki tej konferencji po raz kolejny mieliśmy możliwość prezentowania regionu Wielkopolski na arenie ogólnopolskiej w obszarze realizacji m. in. celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w zakresie doradztwa zawodowego.
 
PATRONAT HONOROWY nad wydarzeniem objęli:
• Minister Edukacji i Nauki w Warszawie
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
• Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł
• Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
 

Galeria