Udostępnij

Spotkanie szkoleniowe dla Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego - powiat pilski

siec_spotkaniewpile
Spotkanie szkoleniowe* dla Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego w powiecie pilskim

Termin: 16.11.2023 r. godz. 16.00-18.00
Miejsce: Siedziba CWRKDiZ w Pile, ul. Bydgoska 21, Sala 208 A

PROGRAM 

16:00 - 16:05
Powitanie, omówienie inicjatywy Centrum w ramach rozwoju Sieci, przedstawienie programu spotkania

Ewa Krupka-Zaręba, Dyrektor CWRKDiZ w Pile
Katarzyna Łęcka, Koordynator Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego na powiat pilski

16:05 - 17:50
Szkolenie: Doradztwo edukacyjno-zawodowe: wyzwania, inspiracje, przykłady dobrych praktyk pedagogicznych

Prowadząca: dr Monika Christoph, wykładowca WSE UAM, doświadczony pedagog-doradca zawodowy, realizator projektów edukacyjno-zawodowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
1. Scenariusze pracy przyszłości, a wyzwania doradztwa zawodowego.
2. Nowoczesne metody dydaktyczne - poza schematem w pracy z uczniami.
3. Przykładowe scenariusze zajęć w doradztwie zawodowym.
4. Kreatywne inspiracje w pracy z uczniami - dobre praktyki.

17:50 -18:00 Wymiana doświadczeń

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZAŚWIADCZENIA
*WYDARZENIE BĘDZIE NAGRYWANE/FOTOGRAFOWANE
 
Wybierz plik, który chcesz pobrać: