Noc zawodowców 2020

ERASMUS + / EUROPASS - Noc Zawodowców 2020 / ZAPISY

ERASMUS + / EUROPASS  Akredytacja w Programie Erasmus 2021 - 2027; Partnerstwa strategiczne; Europass 2.0 


Prezentacja o akredytacji dla sektora kształcenie zawodowego i o nowym naborze KA2 (18.00 – 19.00)

Narzędzie multimedialne: pokój wirtualny
Osoby prowadzące:  eksperci FRSE: Kinga Motysia, Agnieszka Włodarczyk, Konrad Romaniuk
Forma: Szkolenie
Odbiorcy: dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo.
Uczestnikom zostana wydane zaświadczenia o udziale.

ZAPISY POD LINKIEMhttps://frsewebinarium.clickmeeting.com/program-erasmus-i-europass/register?_ga=2.266715726.1100604446.1600414883-2033978674.1594655008 

Część 1.
Tytuł prezentacji: Akredytacja w Programie Erasmus 2021-2027
 
Zakres wystąpienia: Nowa perspektywa finansowa UE przynosi zmiany w programie Erasmus. Nowością jest m.in. możliwość uzyskania Akredytacji do udziału w projektach mobilności Akcji 1. Podczas wystąpienia uczestnikom  zaprezentowane zostanie czym jest  Akredytacja i w jaki sposób ułatwia ona proces  wnioskowania w akcji mobilności edukacyjnej.  
 
Prezenter: Kinga Motysia
Kinga Motysia jest przedstawiciel Zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność” Programu Erasmus+, FRSE. Od lat związana z realizacją programów UE z dziedziny edukacji zawodowej, w tym projektów wspierających europejskie mechanizmy i  narzędzia służące zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.
 
Część 2.
Tytuł prezentacji: Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe działania na rzecz kształcenia zawodowego
 
Zakres wystąpienia: W ciągu kilku ostatnich miesięcy miała miejsce zmiana uczenia się i nauczania. Ze świata bezpośrednich kontaktów międzyludzkich przeskoczyliśmy do świata wirtualnego, w którym funkcjonowanie przybiera inny wymiar. Na nagłą zmianę zareagował Program Erasmus+ i ogłosił konkurs skierowany do instytucji, które w ramach współpracy międzynarodowej są gotowe do wymiany doświadczeń oraz tworzenia narzędzi służących do rozwoju świata zawodowców poprzez wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Sesja będzie poświęcona informacji na temat zasad współpracy w programie Erasmus+ w projektach nazywanych Partnerstwami strategicznymi. 
 
Prezenter: Agnieszka Włodarczyk
Zagadnienia dotyczące kształcenia oraz doskonalenia zawodowego zgłębia od 2008 roku w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Zajmuje się projektami wsparcia i rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście międzynarodowym, a dokładnie projektów współpracy międzynarodowej mających na celu tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji zawodowej. Ponadto związana z zagadnieniami systemu ECVET oraz jakości zarządzania.
 
Część 3.
Tytuł prezentacji: Europass 2.0 – nowa usługa online do prezentacji na europejskim rynku pracy i edukacji

Zakres wystąpienia: Życie w strumieniu informacyjnym, codzienny natłok  technologii, wpływ mediów społecznościowych oraz zawrotne tempo życia bardziej niż kiedykolwiek narzucają konieczność zabezpieczenia równości szans w dostępie do edukacji oraz pracy. Zjednoczona Europa, a w niej Polska, to miejsce, gdzie wszyscy mamy obowiązek dbać o taką równość. Naszym sposobem realizacji tego obowiązku jest między innymi łatwo dostępny, powszechny i darmowy, a przy tym jednolity oraz atrakcyjny sposób prezentowania kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego w cyfrowym świecie. Po 15 latach działania dokumentów Europass, gdy już nie tylko treść ale i czytelność kwalifikacji czy sposób ich sformułowania mogą wpływać na jakość życia obywatela, jego funkcjonowanie w gospodarce oraz indywidualny dobrostan, Komisja Europejska postanowiła odnowić Europass przenosząc go w XXI w. Przedmiotem prezentacji będzie będzie nowa cyfrowa usługa  #Europass 2.0.
 
Prezenter: Konrad Romaniuk
Konrad Romaniuk pracuje w Europass w Polsce od 2014 roku, a realizacją edukacyjnych projektów Komisji Europejskiej zarządza od roku 2010. W roku 2003 ukończył studia europejskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego aby następnie, w latach 2003 – 2009 zdobywać doświadczenia zawodowe w zarządzaniu projektami, w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, public relations oraz infrastruktury sportowej we wszystkich trzech sektorach gospodarki: organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych oraz Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ostatnie 10 lat pracuje on w Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus (wcześniej "Uczenie się przez Całe Życie", ang. Lifelong Learning Programme), łącząc pracę w Europass pracą nad sukcesami polskiej, narodowej  drużyny w globalnych mistrzostwach umiejętności zawodowych Worldskills oraz Euroskills.
Jest on też wieloletnim, aktywnym audytorem wewnętrznym w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie norm ISO:9001 oraz ISO:27001. Prywatnie Konrad jest współautorem publikacji naukowej "Wspólnota polityczna w dobie globalizacji. Między jednością a różnorodnością" i ojcem rodziny. Jego podejście do życia najlepiej opisuje stwierdzenie: "nothing is a problem, much is a challenge!", jego hobby to nurkowanie rekreacyjne i techniczne.
 
 
 
 
 
               
 

Galeria