Konkurs filmowy „TWÓJ ZAWÓD”

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, zaprasza do udziału w konkursie filmowym „TWÓJ ZAWÓD”. 

Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników realizujących naukę  w zawodach rzemieślniczych w szkołach branżowych lub w systemie pozaszkolnym
 
Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz możliwość lepszego pokazania i poznania zawodów rzemieślniczych.
 
Zadaniem konkursowym jest stworzenie 60 sekundowego (1 minuta) filmu przedstawiającego wykonywany zawód rzemieślniczy, w którym odbywa się nauka. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.
 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC - 1 MARCA 2021 r

http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/2020/ZAPROSZENIE%20TZ(1).pdf

http://www.irpoznan.com.pl/userfiles/files/2020/Regulamin%20Szko%C5%82y%20bran%C5%BCowe%20TW%C3%93J%20ZAW%C3%93D(1).pdf

PEŁNA INFORMACJA NA STRONIE WIR http://www.irpoznan.com.pl/wiadomosc,nowy-konkurs.html?fbclid=IwAR0h4iKMag-5wETV1srhgaQwcauyqXf6yTxyEtHr903_F-m4sUMLhAmWTlI