„Nasz pomysł na ochronę środowiska” KONKURS

    Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko


Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska”, którego celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

    SZCZEGÓŁY: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja-1