Zaproszenie do zgłoszeń na koordynatora doradców zawodowych w Sieci

W celu rozwoju Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego, zapraszamy osoby zainteresowane do zgłoszenia się do pełnienia funkcji koordynatora doradców zawodowych w danym powiecie. 
 
Zadania koordynatora w Sieci Doradców Zawodowych na terenie danego powiatu w subregionie pilskim
1. Rozwój Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego na terenie danego powiatu poprzez:
 • współpracę ze szkołami i innymi instytucjami (np. powiatowe urzędy pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne);
 • analizę potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych w powiecie;
 • integrację środowiska doradców, nauczycieli, pedagogów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i innych instytucjach;
2. Wsparcie organizacyjne szkoleń dla doradców zawodowych i udział w spotkaniach Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego (min. 2 spotkania w roku w powiecie i inne o większym zasięgu);
3) Wsparcie aktywności szkół w działaniach organizowanych lub współorganizowanych przez CWRKDiZ w Pile (np. konkursy zawodoznawcze, Noc Zawodowców itp.);
 
4) Inicjowanie i rozwijanie współpracy szkół z pracodawcami (wizyty zawodoznawcze), Cechami Rzemiosł Różnych w danym powiecie, łączenie świata edukacyjnego i gospodarczego;
 
5) Współpraca z koordynatorem Sieci Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego CWRKDiZ w Pile.
Ewa Krupka-Zaręba
Dyrektor CWRKDiZ w Pile
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła
tel. 67/307-00-04; e-mail: sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
www.cwrkdiz.pila.pl
Sprawy organizacyjne:
 1. termin rozpoczęcia współpracy z CWRKDiZ w Pile: październik 2022 r.
 2. przeszkolenie koordynatora i powierzenie zadań przez CWRKDiZ w Pile: listopad / grudzień 2022 r.
 3. termin rozpoczęcia aktywności koordynatora w terenie: styczeń 2023 r.
 4. forma współpracy: planowane umowy zlecenia i / lub w ramach wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli - zaświadczenia
 5. liczba koordynatorów: 5 osób, po jednej w każdym powiecie subregionu pilskiego;
 6. zgłoszenia na koordynatora Doradców Zawodowych na terenie powiatu:
 • chodzieskiego,
 • czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • pilskiego,
 • wągrowieckiego,
 • złotowskiego,
przyjmujemy do 30.09.2022 r.
➢ kontakt: e-mail: iwona.damiecka@cwrkdiz.pila.pl
tel. 733771057 lub 67/ 307 00 05

Galeria

Wybierz plik, który chcesz pobrać: