Zapraszamy do udziału w konkursie “100 LAT UAM”

1. Celem Konkursu jest:
1) wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów Uniwersytetu oraz kierunkami studiów,
2) pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją i społecznością małej i wielkiej ojczyzny,
3) rozwijanie wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną,
4) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31.05.2019 roku.

SZCZEGÓŁY 
http://www.bp.pila.pl/?fbclid=IwAR2w-FOREn3xhlj2kveNnIe31RUqGunf5QGX2Oj1SCN1FfdkbGhiG-37hFw