Konkurs „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050”

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów dotyczącej wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz promowanie wśród młodzieży nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.
Termin składania prac upływa z dniem 22 listopada 2019 r.

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu