Udostępnij

Terminy związan z rekrutacją do szkoły ponadpodstawowej

rekrutacja terminy


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2021 i jej terminy:
  • 17.05.2021 - 21.06.2021 Rejestracja za pomocą systemu elektronicznego do (najwyżej) trzech wybranych szkół ponadpodstawowych.
  • 25.06.2021 - 14.07.2021 Uzupełnienie informacji w systemie naboru elektronicznego o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  • 22.07.2021 Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do wybranych szkół.
  • 15.07.2021 - 26.07.2021 Odebranie wydawanego przez szkołę prowadzącej kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
  • 23.07.2021 - 30.07.2021 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły.
  • 02.08.2021 Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły.