Udostępnij

Barometr zawodów 2023

baner analizy
Barometr zawodów powstaje na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym badania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim Barometr koordynują wojewódzkie urzędy pracy, a na poziomie powiatowym – powiatowe urzędy pracy. W realizację badania włącza się także ponad 100 ekspertów z różnych, innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Badanie realizowane było przez ekspertów w terminie od maja do grudnia 2022 r. Partnerem w powiecie pilskim było również m.in. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.