Udostępnij

Zawód FARMACEUTA

baner_wspieramy
TO ZAWÓD, KTÓRY DAJE NAPRAWDĘ SZEROKIE MOŻLIWOŚCI - FARMACEUTA

Gdzie pracują farmaceuci?
Farmaceuci pracują głównie jako sprzedający leki w aptekach i punktach aptecznych, ale często także w sklepach zielarskich, hurtowniach, firmach zajmujących się magazynowaniem, dystrybucją, przewozem leków i towarów medycznych, a także w laboratoriach, firmach farmaceutycznych (zarówno jako przedstawiciele handlowi, jak i osoby prowadzące badania nad nowymi preparatami), w firmach kosmetycznych (jako prowadzący badania i „projektujący" oraz produkujący kosmetyki), w placówkach prowadzących badania kliniczne. Niekiedy farmaceuci pracują też w instytucjach kontrolujących, np. w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Praca w aptece, najczęściej kojarząca się z zawodem farmaceuty, nie ogranicza się do wydawania leków. Farmaceuta np. prowadzi analizy, przeprowadza kontrolę leków i artykułów sanitarnych, porcjuje i etykietuje leki gotowe, dba o ich właściwe przechowywanie, obsługuje aparaturę laboratoryjną, urządzenia farmaceutyczne, sporządza leki recepturowe (przygotowywane specjalnie dla konkretnego pacjenta, zgodnie z przepisem lekarza). Farmaceuci mogą wykonywać swoją pracę także za granicą.

Co po maturze?
Studia farmaceutyczne można podjąć na uczelni medycznej (uniwersytecie medycznym). Przykładowe przedmioty, których uczą się przyszli farmaceuci, to: biologia molekularna, chemia analityczna, mikrobiologia, chemia leków, immunologia, toksykologia.
Jeśli chcesz studiować farmację, sprawdź kryteria rekrutacji na twoją wymarzoną uczelnię. Obecnie kandydat na ten kierunek studiów zwykle jest oceniany na podstawie wyniku matury z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym (obowiązkowo) oraz przedmiotu dodatkowego do wyboru (np. biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka). Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym liczą się w rekrutacji: 1. chemia na poziomie rozszerzonym, 2. biologia lub fizyka (fizyka i astronomia) na poziomie rozszerzonym, lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Warto śledzić aktualne zasady rekrutacji na stronach poszczególnych uczelni.

Czy w tym zawodzie dużo się zarabia?
W aptekach, zwłaszcza w większych miastach, za- rabia się stosunkowo dużo (najwięcej kierownicy i właściciele aptek), zwykli pracownicy też zarabia- ją nieźle, ale muszą się liczyć z różnymi niedogod- nościami, np. z pracą zmianową i w weekendy.

Czy trudno dostać się na studia farmaceutyczne?
Tak, jest wielu kandydatów.

Czy studia farmaceutyczne są trudne?
Tak, porównywalne z medycyną, wymagają wiele pamięciowej nauki i zgłębiania np. tajników chemii.

Czy w tym zawodzie ciągle trzeba się dokształcać?
Tak, wciąż pojawiają się nowe leki i urządzenia, wycofywane są stare. Trzeba też być na bieżąco z przepisami prawnymi.

Co możesz zrobić już teraz?
Zwróć uwagę na naukę takich przedmiotów jak chemia, biologia, fizyka czy matematyka. Jeśli w przyszłości planujesz pracę badawczą lub wy- jazd do pracy za granicę, postaw na naukę języ- ków obcych (zwłaszcza angielskiego i niemieckie- go). Czytaj czasopisma popularnonaukowe, zapisz się do koła chemicznego, startuj w konkursach kuratoryjnych z chemii. Zainteresuj się też kon- kursami biologicznymi i matematycznymi.

Przykładowa droga do zawodu
Szkoła podstawowa (8 lat)
LICEUM (4 lata; profil biologiczno-chemiczny lub zbliżony; matura)
UNIWERSYTET MEDYCZNY (kierunek farmacja; 5 lat)
Staż w aptece (co najmniej 6 miesięcy)

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
dokładność, staranność, precyzja, zdolności manualne i cierpliwość odpowiedzialność i doskonała pamięć.

Źródło: Victor Nr 4/562, Kwiecień 2024
Wybierz plik, który chcesz pobrać: