Udostępnij

Zawód RATOWNIK MEDYCZNY

baner_wspieramy
RATOWNIK MEDYCZNY

CZY TO WYMAGAJĄCA I ODPOWIEDZIALNA PRACA? TAK, NA PEWNO. CZY RATOWNICY SĄ ZAWSZE DOBRZE TRAKTOWANI I ODPOWIEDNIO WYNAGRADZANI?
NIE, NIESTETY NIE ZAWSZE. ALE MAJĄ MISJĘ I POWOŁANIE - POMAGANIE LUDZIOM JEST DLA NICH NAJWAŻNIEJSZE.

Prawdy i mity o zawodzie ratownika medycznego

Wiele przedmiotów na ratownictwie medycznym przypomina te z medycy-
ny. 
Tak.

Wystarczy szkoła policealna, by zostać ratownikiem medycznym. 
Nie. Konieczne są co najmniej trzyletnie studia (licencjackie). Mogą dostać się na nie wyłącznie osoby, które zdały maturę.

Ten zawód wymaga siły fizycznej i odporności psychicznej. 
Tak. I to ogromnej, bo ratownik pomaga osobom bardzo chorym i często w niezwykle trudnych sytuacjach, np. po wypadku. 

Ta profesja wymaga pracy z ludźmi. 
Tak, ratownicy pracują z pacjentami, a ponadto działają w zespole. To, w jaki sposób udzielą pomocy choremu po wypadku, może zadecydować o jego życiu, dlatego w zespole nie ma miejsca na nieporozumienia.

Dobrze się zarabia. 
Nie. Ratownicy medyczni skarżą się na zarobki.

W tej branży kształcisz się całe życie. 
Tak, ratownicy odbywają liczne kursy, szkolenia, studiują podyplomowo.

Praca ratownika medycznego jest niebezpieczna. 
Tak, z wieloma niebezpieczeństwami wiąże się nie tylko kontakt z chorymi, ale też np. szybka jazda karetką na sygnale. Niektórzy ratownicy skarżą się na agresję ze strony pacjentów i ich rodzin albo innych osób, którym starają się pomóc (np. pod wpływem alkoholu czy narkotyków).

To stresująca praca. Tak. Wymaga szybkiego działania i podejmowania trudnych i natychmiastowych decyzji. Trzeba umieć opanować emocje - własne, a także innych osób będących na miejscu zdarzenia.

Co możesz zrobić już teraz? 
Zwróć uwagę na naukę takich przedmiotów jak biologia i język obcy. Zapisz się do kół zainteresowań, startuj w konkursach przedmiotowych. Pomogą ci też kursy związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Spróbuj działać w wolontariacie, żeby mieć do czynienia z ludźmi chorymi - w ten sposób przekonasz się, czy ta praca jest dla ciebie.

Co po szkole podstawowej?
Jeśli chcesz studiować ratownictwo medyczne, wybierz naukę np. w liceum ogólnokształcącym, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym lub zbliżonym. Najczęściej w rekrutacji na studia są brane pod uwagę takie przedmioty jak biologia, chemia i języki obce. Warto śledzić aktualne przepisy rekrutacyjne na stronach poszczególnych uczelni. Ratownictwo medyczne możesz studiować na uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych, np. na uniwersytetach medycznych. Studia trwają minimum 3 lata (licencjat).

Gdzie będziesz pracować?
Zadaniem ratownika medycznego jest udzielanie pomo- cy osobom, których zdrowie lub życie są zagrożone. Są to często nagłe zagrożenia, które wymagają zdecydowanych, ale racjonalnych działań. Ratownicy mogą też wykonywać i interpretować niektóre badania, podawać wybrane leki. Wiele czynności wykonują w porozumieniu z lekarzem. Ratownicy medyczni pracują w placówkach medycznych, często w pogotowiu ratunkowym, oddziałach ratunkowych szpitali, a także w lotniczym lub górskim pogotowiu ratunkowym, jednostkach ratowniczych przy policji, wojsku, straży pożarnej, w zakładach produkcyjnych mających jednostki ratunkowe. Mogą być zatrudniani jako pomoc medyczna na obozach czy koloniach. Wielu z nich podejmuje też dodatkową pracę, np. na drugim etacie, dodatkowych dyżurach - często wiąże się to z koniecznością pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (rejestracja firmy).

Przykładowa droga do zawodu 

Szkoła podstawowa (8 lat)
Liceum lub technikum
(4 lata lub 5 lat; matura)
Uniwersytet medyczny (specjalizacja ratownictwo medyczne, 3 lata)

Źródło: Victor Nr 6/564, Czerwiec 2024
Wybierz plik, który chcesz pobrać: