System Informacji Zawodowej

Strona platformy System Informacji Zawodowej: celujwzawody.pl

System Informacji Zawodowej (SIZ) to platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy uczniami, szkołami i pracodawcami z obszaru Województwa Wielkopolskiego.
  • Uczniowie zainteresowani edukacją w szkole branżowej lub technikum oraz odbyciem praktyk zawodowych mają możliwość pozyskania informacji o szkołach i pracodawcach w jednym miejscu.
  • Szkołom umożliwiamy przedstawienie swojej oferty uczniom, ich rodzicom oraz pracodawcom. 
  • Firmom poszukującym przyszłych fachowców nawiązanie kontaktu zarówno ze szkołą, jak i z uczniami.