Udostępnij

Zaproszenie do sieci doradców zawodowych

PONIŻEJ PROSTA DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile pragnie zaprosić doradców zawodowych zatrudnionych m.in. 
  • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • doradców z biur karier,
  • urzedów pracy,
  • poradni,
do współtworzenia Sieci doradców zawodowych subregionu pilskiego, obejmującej swym zasięgiem działania teren subregionu pilskiego, a więc powiaty:
  • chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki oraz złotowski.

Głównym celem tej grupy samorozwojowej jest integracja środowiska osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym w szkołach oraz wymiana dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Udział w sieci i w organizowanych w jej ramach spotkaniach, warsztatach i innych jest bezpłatny.

Poniżej załączamy formularz przystąpienia do sieci wraz z jej Regulaminem do pobrania.