Udostępnij

Specjaliści pilnie poszukiwani!

banerspec
"Specjaliści pilnie poszukiwani" - to wydarzenie przyciągnęło do Auditorium Maximum w Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile ponad 360 ósmoklasistów!

W dniu 26 stycznia 2023 roku o godzinie 13.00 w Auditorium Maximum ANS w Pile zorganizowaliśmy spotkanie z pracodawcami dla uczniów klas VIII.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele firm: Ardagh Group Polska, Grupa Enea, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Signify Poland, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
Podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowiedzieli o blaskach i cieniach swojego zawodu, kompetencjach potrzebnych do wykonywania pracy w danej branży.
Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru kolejnego szczebla edukacji.

Młodzież zwiedziła także laboratorium w Katedrze Inżynierii Mechanicznej w ANS w Pile.

Współorganizatorom wydarzenia - Miasto Piła oraz ANS w Pile - dziękujemy za wsparcie.

Dziękujemy również przedstawicielom wszystkich firm oraz przybyłym uczniom i ich nauczycielom za uczestnictwo w tym wydarzeniu. 

Galeria