Udostępnij

I LIKE RZEMIOSŁO - edycja 2023

logo i like rzemioslo
UWAGA!

Przedłużamy termin zgłoszeń do 23 maja 2023 r.


Zespoły konkursowe należy rejestrować, wysyłając formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy sekretariat@cwrkdiz.pila.pl
W treści zgłoszenia należy także wskazać (z nazwy, adresu oraz telefonu kontaktowego) zakład rzemieślniczy/firmę/przedsiębiorstwo, w których będzie realizowana wizyta studyjna, a o których mowa w pkt. 10 § 3.


Ogłaszamy konkurs "I LIKE RZEMIOSŁO"


Zapraszamy uczniów klas VI–VIII z obszaru powiatu pilskiego do wzięcia udziału w konkursie „I LIKE RZEMIOSŁO” – edycja 2023.

Konkurs ma na celu kształtowanie wśród młodzieży pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej, popularyzację kształcenia zawodowego oraz pogłębienie wiedzy uczniów na temat otaczającej ich rzeczywistości gospodarczej, a także budowanie w nich szacunku dla pracy.

Formuła konkursu daje możliwość zaprezentowania i rozwinięcia swoich umiejętności cyfrowych, a zespołowy charakter realizacji zadania konkursowego uczy pracy w grupie, współdziałania oraz dobrej organizacji i współodpowiedzialności.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu prezentującego proces i specyfikę pracy rzemieślnika. Zadanie powinno być zrealizowane przez zespół (dwóch lub trzech) uczniów pod przewodnictwem doradcy zawodowego/opiekuna grupy.
Filmy powinny być kręcone podczas wizyty studyjnej w zakładach rzemieślniczych/firmach lub przedsiębiorstwach, zlokalizowanych na terenie powiatu pilskiego.

Konkurs trwa od 24 kwietnia do 16 czerwca br. Szczegółowe kryteria postępowania konkursowego zostały opisane w Regulaminie załączonym na stronie internetowej Organizatora (https://cwrkdiz.pila.pl/) - szukaj poniżej w plikach do pobrania.
Zespoły konkursowe należy rejestrować, wysyłając formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy sekretariat@cwrkdiz.pila.pl do dnia 16.05.2023 r.

Wykonane przez uczniów prace należy składać osobiście w siedzibie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile lub przesłać na adres: CWRKDiZ w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, do dnia 16.06.2023 r.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy i podziękowania zostaną wręczone podczas uroczystego finału konkursu.


 

Galeria